Členství

 

Jak se stát členem Občanské demokratické strany

Členství v ODS je otevřeno občanům starším 18 let, kteří si přejí stranu podporovat, chtějí být známi jako její členové, respektují její program a stanovy a nejsou členy jiného politického hnutí či strany.

Občanská demokratická strana je členěna na regionální, oblastní a místní sdružení, která, zjednodušeně řečeno, kopírují kraje, okresy a obce. Každý člen ODS musí být registrován v místním sdružení, registrace ve více místních sdružení není možná. Místní sdružení, ve kterém je člen registrován, nemusí nutně korespondovat s místem bydliště, avšak s ohledem na případnou kandidaturu v komunálních volbách se doporučuje.

Členství v ODS vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky, rozhodnutím rady místního sdružení a zaplacením členských příspěvků. Jejich výše se v různých oblastních sdruženích liší, v Děčínské oblasti je poplatek stanoven na 500,– Kč za rok, studenti a důchodci platí méně.

Přihláška do Občanské demokratické strany

Pokud máte zájem o členství v ODS, zde si můžete stáhnout přihlášku. Po jejím vyplnění a podepsání nás kontaktujte na e-mailu info@ods-ckamenice.cz, abychom dohodli další kroky.

Chcete vědět více informací

Pokud máte zájem o bližší informace o ODS nebo chcete-li se stát naším členem, kontaktujte nás.