JAKÁ JE INFORMOVANOST OBČANŮ O SPRÁVĚ MĚSTA?


V Českokamenických novinách č. 9/2014 paní starostka vyjadřuje údiv nad nezájmem občanů zúčastňovat se zasedání zastupitelstva města. Na těchto zasedáních se převážně řeší majetkové záležitosti, nahromaděné za čtvrt roku a na diskuzi zbývá málo času. Příčinou je především nízký počet zasedání zastupitelů v roce. Toto je v dikci starosty, neboť podle zákona o obcích zasedání zastupitelstva svolává starosta obce. Už před volbami někteří kandidáti slibovali, že se zasadí o to, aby bylo se zasedání konala častěji. Bohužel, k nějak zásadnímu pokroku však nedošlo.

Veřejná beseda s občany byla konána pouze jednou za celé čtyřleté volební období, účast byla hojná a diskuze bohatá. Pamatujete si? Pokud ne, přinesli jsme vám exkluzivní záznam, který si můžete připomenout ZDE
Některé otázky však byly pro vedení města zřejmě nepříjemné
a můžeme se tedy domnívat, že vedení města se dalších setkání s občany raději vyhýbalo. Možná je lepší řídit se mottem "informovaný občan se ptá, neinformovaný nemá nač se ptát...".

Připravili jsme pro vás novou anketu - hlasujte v pravé části našich stránek nebo ZDE.

1) Uvítal bych neformální besedy s občany alespoň dvakrát ročně.

2) Informovanost veřejnosti o správě města byla dostačující.