Letní hudební slavnosti Antonína Dvořáka 2012

 
Tento článek ke stažení v PDF zde.

Na letošních slavnostech A. Dvořáka vystoupily Lucie Čistecká (flétna) a Barbara Pazourová (harfa), obě absolventky AMU.

Kombinace těchto dvou nástrojů spolu s akustikou Kostela sv. Jakuba Staršího byla pro necelých 50 návštěvníků opravdu zážitkem. Protagonistky zahrály na dvanáct skladeb od devíti autorů, z nichž jedna byla sólová pro flétnu. Samozřejmě nechyběl ve výčtu autorů ani Antonín Dvořák se svou Humoreskou, který jak známo navštěvoval českokamenickou měšťanskou školu, aby se zdokonalil v němčině, v hudební teorii a hře na varhany, a po němž jsou slavnosti pojmenovány.

Pokud zabrousíme do historie slavností, zjistíme, že se tradice datuje od roku 1999, kdy byly hudební slavnosti pořádány jako dvoudenní. Iniciátorem vzniku této tradice byli tehdejší zastupitelé Hana Lukáčová, Mgr. Stanislav Prokeš, Ivan Šoltys a MUDr. Marie Šťastná, z jejichž popudu vznikl projekt spolupráce s německou stranou, který zajišťoval financování a zároveň i účast umělců z Německa. V prvním dnu vystoupili místní umělci spolu s německými a na druhý den byli sezváni umělci z ostatních míst. Záhy se však podmínky změnily a slavnosti byly zkráceny na jeden den a postupně se snižoval počet účinkujících.

Letos v červnu ještě nebylo jisté, zda se podaří sehnat dostatek financí, aby mohly slavnosti vůbec proběhnout. Nakonec se to podařilo díky sponzorům. I tak se pravděpodobně jednalo o velmi malou částku, protože vystoupilo pouze zmíněné duo a vstupné činilo 50,-Kč. Bohužel jsme tuto akci nenašli v kalendáři města na jeho webu a ani program vystoupení.

Věříme, že Letní hudební slavnosti Antonína Dvořáka nezaniknou a další ročníky budou přeci jen bohatší na účinkující.

  
Bc. Tomáš Horyna