Město Česká Kamenice

    Česká Kamenice je půvabné městečko s 5.533 obyvateli. Ve městě, které bylo založeno okolo roku 1300, byla zachována historická výstavba, proto zde byla vyhlášena městská památková zóna, která čítá 37 památkově chráněných objektů. Místní ODS měla možnost uplatňovat svou politiku ve městě hned po „sametové revoluci“ po dobu 8 let, kdy se podařilo vracet městu jeho historický půvab (oprava domů a fasád za pomoci příspěvků) a zároveň zlepšovat zdejší podmínky života (plynofikace, výstavba čistírny odpadních vod atd.). Město jsme budovali příjemné pro jeho obyvatele a lákavé i pro návštěvníky (rozhledna na Zámeckém vrchu i nově zrekonstruovaná kulturní památka České republiky a zároveň 2. nejstarší železná rozhledna na území ČR - rozhledna na Studenci apod.).
    
     Zastupitelstvo města má 15 členů a rada města je pětičlenná.

    V letech 1999-2006 jsme v městském zastupitelstvu pracovali v opozici. Tak zvaní „nezávislí“ se spojili s ČSSD a KSČM, proti nim jsme byli v menšině.

    Od roku 2007 jsme spolu se stranou SNK Evropští demokraté a se Sdružením nezávislých kandidátů Re-Generace ve vedení města. 
    
    Hledáme další nadšence, kteří by nám chtěli pomoci nejen před volbami, v jejich průběhu, ale i po nich, realizovat rozumnou pravicovou politiku.
                                                                                                                               Hana Lukáčová