PODĚKOVÁNÍ


Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám poděkoval za účast ve volbách a pogratuloval panu Vaitovi k získání mandátu zastupitele za ODS, kterému bylo zároveň nabídnuto místo radního, které přijal. 

Rodící se koalice by měla být v domto složení: 

Starosta: Jan Papajanovský 
Místostarosta: Václav Doleček 
Radní: Jan Papajanovský, Václav Doleček, Martin Konečný, Vojtěch Marek a František Vait 

Čeká nás všechny tedy něco nového. Věřme, že se Česká Kamenice posune dále a bude se rozvíjet.