Co je pyrolýza? 

 

Jedná se o proces, kdy za vysoké teploty, sníženého tlaku a nepřístupu vzduchu probíhá v uzavřené retortě termální depolymerace uhlíkatých materiálů za vzniku pyrolýzního plynu a dalších složek, zejména oleje a sazí. Plyn je po vyčištění používán jako palivo pro proces, případně je veden na kogenerační jednotku. Olej se rovněž dočišťuje a může se dále použít jako palivo, případně se rektifikací dá rozdělit na lehčí frakci na úrovni motorové nafty a na těžší frakci s využitím v chemickém průmyslu. Získané saze jsou vhodným materiálem v gumárenství a dalších průmyslových odvětvích (aktivní uhlí atd.). Materiálů, kterých lze spalovat pyrolýzou je celá řada.

Pyrolýza je sice perspektivní, ale zatím nepříliš ověřená a standardně fungující technologie. Pyrolýzních jednotek pracuje ve světě celá řada, využívají však většinou uhlí, biomasu a odpadní plasty a vesměs jde pouze o pilotní provozy. Zpracování komunálního odpadu pyrolýzou však nepřineslo pozitivní zkušenosti.

Pokud se rozhlédneme po světě, tak zjistíme, že podobná zařízení byla třeba v Kanadě vyhodnocena jako velice problematická, ať už z hlediska emisí látek nebezpečných kvůli jejich dopadům na zdraví lidí, tak z hlediska emisí skleníkových plynů. Spalovny často bývají vnímány jako snadné řešení problémů s odpady. Odpad ve spalovnách však nemizí, pouze mění své složení a podobu. Při spalování odpadů obsahujících chlor (například PVC) vznikají dioxiny. Pokud je zachytí filtr, mohou skončit v popílku, který bývá dále využíván například pro stavební účely. Dioxiny přitom poškozují imunitní a hormonální systém člověka a mohou být i karcinogenní. Vědci v kouřových plynech spaloven identifikovali ale další stovky nebezpečných organických látek, ze kterých se většina při pravidelných měřeních nesleduje.