Sečteno a podtrženo

 
Snad naposledy se vracíme k Mariánské pouti 2012. Když už se nám po více než 2 měsících podařilo získat jakési vyúčtování, zjistili jsme, že jedna z hlavních faktur, která měla podle všeho obsahovat několik položek, chybí, a tak nebylo prakticky co kontrolovat a sčítat. Nepodařilo se tak zjistit, kolik bylo nakoupeno pásků, které sloužily jako vstupenka, jakou částkou bylo oceněno použití techniky Technických služeb města Česká Kamenice a víkendová práce jejich zaměstnanců a zaměstnanců Domu kultury.

Zajímavý byl také paragon na "rozvaděč" v hodnotě 8.000 Kč, který byl zakoupen v den konání pouti v jedné z pražských zastaváren...

Celou věc bude řešit po Novém roce Finanční výbor, který na základě naší žádosti přednesené na zasedání zastupitelstva vyúčtování prověří.

My už jen přineseme informaci o tom, k jakému závěru výbor dospěje.