Spalovna v Č. Kamenici. Není nám to jedno!!

 

Také vás už dostihla zpráva, že se někde u papíren bude stavět spalovna odpadů? Dokonce se dovídáme, že firma o tom jednala s vedením našeho města již ke konci minulého roku. Od té doby proběhla dvě jednání zastupitelstva (v prosinci a březnu) a vedení města se ani při této příležitosti o tak pro občany závažné věci vůbec nezmínilo. Také vyšly od té doby už troje českokamenické noviny a zase žádná zpráva. Na webových stránkách města také nic. Že by vedení města nepovažovalo takovou informaci za závažnou?

            My tuto informaci za závažnou považujeme, budeme shánět nové zprávy o této akci a vás o dalším vývoji této kauzy informovat.