SPALOVNA - INVESTOR NÁM PROZRADIL SVÉ PLÁNY 

 

V souvislosti s nedostatkem informací o vzniku spalovny v České Kamenici, jsme se sešli v počtu asi dvaceti lidí (z toho 3 zastupitelé), abychom dali dohromady to, co prozatím víme a poradili se o dalším postupu (požádat město a investora o informace k chystanému záměru apod.).

Překvapením bylo, když se na schůzku dostavil přímo investor, který se o ní také dozvěděl. To nám samozřejmě vůbec nevadilo - stejně jsme se chystali ho oslovit. Díky tomu, že první schůzka proběhla rovnou za jeho účasti, můžeme vám podat ověřené informace.

Celý projekt je ve fázi příprav. Byla podána žádost na českokamenický stavební úřad o vyjádření pouze k záměru provozu separační linky. Současně byla podána žádost na Krajskou hygienickou stanici o vyjádření k záměru vybudovat spalovnu. Podle slov Jaroslava Vondráčka, jednatele společnosti System energy s.r.o., která je investorem této akce, se jednalo pouze o žádosti informativní, tj. zjistit od institucí reakci na připravovaný projekt a zároveň se dovědět jejich připomínky, případně požadavky, které budou potřeba k posouzení připravovaného projektu.

Investor zároveň sdělil informace k technologii spalovny, která by měla pracovat na základě vakuové pyrolýzy, přičemž kapacita zařízení je 250 kg odpadu za hodinu, což je při jednosměnném provozu kolem 2 tun za den. Investor přiznal, že největší potenciál vidí v plastech a dřevním odpadu. Připustil také možnost, že by mohl využívat městský komunální odpad. Náklady na projekt by měly dosáhnout 35-40 mil. Kč a investor počítá s návratností okolo 10 let.

Důležitou informací je, že celý projekt bude muset projít procesem vyhodnocení vlivů na životní prostředí, tzv. EIA. Jejím cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, resp. za jakých podmínek je realizace akceptovatelná. Proces však nepodléhá správnímu řádu (a nelze se proti němu odvolat) a jeho výstup má pouze doporučující charakter, ale většinou je správními úřady akceptován. V rámci EIA probíhají také veřejná slyšení.

Podobný projekt se vyvíjel v obci Velká Dobrá. V roce 2011 bylo však uděleno na základě EIA nesouhlasné stanovisko, a protože se tamní investor odvolal, spalovnu nyní posuzuje ministerstvo životního prostředí.

Pokud bude nadále investor v České Kamenici svůj záměr prosazovat a pokusí se získat kladné stanovisko, čeká ho nelehká cesta, protože občanům České Kamenice a okolních obcí to není jedno a nebudou chtít, aby byli, vzhledem k ne příliš ověřené technologii, pokusnými králíky.