ZAJÍMÁ SE VEDENÍ MĚSTA O NÁZOR OBČANŮ?

 

Vedení města zřejmě nepovažuje za důležité, informovat občany o tak zásadní věci, jako je záměr vybudovat v České Kamenici spalovnu. Názor lidí, kteří zde žijí tak pro ně zřejmě není podstatný. Poměrně šokující bylo vyjádření ke stavbě spalovny, které bylo v pátek 12. dubna vyvěšeno na webu města. Starostka Hana Štejnarová uvedla, že o záměru vedení vědělo a s investory „vede dialog“. Občanům však žádnou informaci nikdy nepodalo. Možností, jak to učinit je přitom několik (zasedání zastupitelstva, Českokamenické noviny, oficiální webové stránky města nebo třeba slibovaná diskuze starosty s občany, která měla proběhnout do konce minulého roku, ale nestalo se tak).

Okolní obce jsou v tomto směru skutečně aktivnější, shánějí informace a odpor ke spalovně netají. Českokameničtí však žádný postoj zaujmout nemohli. Jak by také mohli, když jim o tom nikdo neřekl?

S křížkem po funuse tak čteme vyjádření starostky, která vše označila jako účelově vedené téma. Je tomu ale skutečně tak? Vždyť projekt výstavby spalovny je potvrzený samotným investorem a tak se tedy o žádnou novinářskou kachnu nejedná. Spalovat (byť pyrolýzou) by se měly plasty a komunální odpad. Technologie však není dostatečně odzkoušená a tak některá tvrzení, že pyrolýza životnímu prostředí (a tedy i nám) nijak zvlášť neublíží, jsou přinejmenším krátkozraká. To jsou jen některá fakta, která jsme se dozvěděli v posledních dnech z dostupných zdrojů a přímo od investora, ale rozhodně ne od radních, kteří prý „důsledně sledují vývoj realizace záměru“.

Představitelé města prý situaci nepodceňují, ale přitom žádné informace občanům doposud nepodali. Nebýt zmiňovaného článku, asi bychom se ještě dlouho nic nedozvěděli. Byl tedy článek účelový? Pokud bylo cílem sdělit nám, že se v České Kamenici děje něco, co by nám nemělo být jedno, pak byl tento účel splněn. Důkazem toho je, kolik místních toto téma zaujalo a jejich negativní postoj. Celý záměr by tedy neměl být diskutován jen v uzavřené skupině radních, ale veřejně.