Sliby chyby, aneb vyúčtování pouti

 
Asi měsíc před konáním Mariánské pouti, jsme radě města odeslali otevřený dopis, který obsahoval dotazy k organizaci celé akce, které jsme posbírali od občanů. Jak víte, došlo k velkým změnám, kdy pouť organizoval za úplatu někdo jiný než město, náměstí zelo prázdnotou a za návštěvu parku u kaple se vybíralo vstupné. To je jen krátké shrnutí. Na otázky jsme sice dostali nějaké odpovědi, ale byly neúplné a některé dokonce chyběly. Požádali jsme také, aby odpovědi byly zveřejněny na webu města. To bylo odmítnuto s tím, že občany bude informovat o pořádání pouti a
o podrobném vyúčtování rada sama.

V říjnových Českokamenických novinách byl sice uveřejněn článek o pouti, který ale podrobné vyúčtování nepřinesl. Byla tam jen tři čísla, která byla navíc v "surovém" stavu s dovětkem, že kdo chce, ať si zajde na Finanční odbor Městského úřadu a tam může nahlédnout do přednějších údajů. Ano, takto se rada vypořádala se svým slibem. Málokoho přitom nenapadne známé české přísloví "Vlk se nažral a koza zůstala celá".

Hana Lukáčová a Ivan Šoltys se proto vydali na Městský úřad. Po více než měsíci od konání poutě se však takřka nic nedozvěděli. Z rozhovoru vyplynulo, že sami úředníci nevěděli, že někdo vyúčtování slíbil a že má být k nahlédnutí na finančním odboru. Návštěvu budeme samozřejmě opakovat a slíbené informace vyžadovat.