Zastupitelstvo se schází minimálně, v zimě trpí zastupitelé i občané

Starosta svolává zastupitelstvo obce pouze v předepsaném minimu a tak se zasedání koná jen čtyřikrát do roka a to i přesto, že před volbami sdílel názor, že by se zastupitelé měli scházet častěji.

V tomto režimu je účast občanů minimální, protože nejsou ochotni poslouchat např. více něž dvouhodinové projednávání o nemovitostech města. Agenda je při tak nízkém počtu zasedání rozsáhlá a obecná diskuze je přitom možná až na konci.

V případě zimního zasedání navíc není jisté, zda v reprezentační místnosti bývalé spořitelny, kam současný starosta M. Hruška nechal přesunout jednání zastupitelů, vůbec vydržíte. Není totiž dlouhodobě temperovaná, natož vytápěná. Pokud se tedy do místnosti neinstalují alespoň den před konáním zasedání přímotopy, je tam zima jako v jeskyni.

To se ostatně stalo teď v prosinci. Většina občanů i zastupitelů zůstala oblečena do kabátů a kdo se svlékl, během několika minut se zase oblékal. Těžko říci, jestli to byl záměr, nebo to bylo pouze nedopatřením. Ostatně ani rok před tím nebylo v bývalé spořitelně zrovna příjemně.

Potom, co bylo jednání ukončeno, požádal člen zastupitelstva MUDr. Novák starostu, zda by nebylo možné alespoň zimní zasedání pořádat někde, kde je tepleji.

Tak uvidíme, zda dá starosta zatopit občanům a nebo občané zatopí jemu...