Z jednání zastupitelstva 5. září 2012

  

·          jednání zastupitelstva provázely nedostatky - některé body byly z jednání proto staženy

·          v průběhu jednání se také ukázalo, že vedení města neví, že k přijetí jakéhokoliv usnesení je potřeba nadpoloviční většina všech zastupitelů, tedy v našem městě vždy 8 hlasů

·          starosta Bc. Martin Hruška již není členem TOP 09, za kterou kandidoval ve volbách. „Převlékl kabát“ a nyní usiluje o post ve straně ANNO 2011 miliardáře Andreje Babiše.

·          starosta odmítl sdělit, jakou činnost vykonává kromě toho, že starostuje, což by měla být jeho hlavní náplň práce

·          vozový park města využívá tzv. GPSky, ale nikdo provoz aut nevyhodnocuje, přitom se za službu platí

·          modernizace kanceláře starosty stála přes 80tis. Kč, přitom nebyla nezbytně nutná a mohla být tato částka využita jinak (celý rok by mohlo např. svítit v noci pouliční osvětlení v Kerharticích, které je nyní z úsporných důvodů vypínáno). Doufáme, že starosta svou kancelář bude využívat a občané ho tam zastihnou častěji, než tomu bylo doposud, jinak modernizace neměla ani po této stránce smysl.

·          pouze zastupitel za ODS Ivan Šoltys a další členové ODS vystoupili proti pořádání letošní pouti způsobem, který výrazně naboural tradice, zpoplatnil vstup a organizaci svěřil za úplatu soukromé firmě. Za radu hovořil pouze starosta a A. Vlček, zbývající radní zřejmě nemají vlastní názor a tak se ani nesnažili své rozhodnutí obhájit. Ostatním zastupitelům to bylo zřejmě také jedno...

·          starosta odmítl připomínku k efektivnější práci městské policie s tím, že on je spokojen

·          Kerhartice žádají po městu Česká Kamenice peníze, které jim byly přislíbeny z každoročního sponzorského daru od majitele kerhartické fotovoltaické elektrárny. Po dva roky z těchto peněz neviděli ani korunu.  Osadní výbor se nyní sejde se zástupci města a společně se pokusí domluvit.