Beseda starosty s občany


Tento článek ke stažení v PDF zde.

Na středu 11. 7. 2012 svolal starosta dva roky slibovanou besedu s občany. Proč na začátek prázdnin a dovolených, to je záhadou. V "modrém domě" na náměstí se sešlo asi 20 občanů.

Většinou ventilovali své připomínky k akcím města a k jeho vedení.

Nedělali jsme si poznámky, tak uvedeme jen některé dotazy, jak jsme si je zapamatovali.

Většina dotazů směřovala ke starostovi M. Hruškovi. Byla přítomna i místostarostka Hana Štejnarová a tajemník Lubomír Tůma.

Občan           Považuji vás oba za nezvolené představitele města, neboť jste získali mandát odstoupením několika kandidátů, kteří získali více hlasů než vy.

Pane starosto, jste uvolněný pro výkon funkce, nebo neuvolněný?

Dvakrát jsem vás hledal na úřadě v úřední den ve středu a nebyl jste tam.

Připomínku ke stavu komunikace Jiráskova jsem Vám a paní místostarostce zaslal e-mailem již v dubnu, ale dodnes jste mi neodpověděli.

Starosta       V úřední dny se snažím být na radnici, ale nejlépe bude, když si se mnou schůzku sjednáte předem, nicméně se pokusím Váš email dohledat a odpovědět.

Občan           Znovu se vrátím k té Jiráskově ulici. Ta investice, která nebyla malá je podle našeho názoru zmařená. Vše se událo v naprosto nevhodnou roční dobu a technologické postupy nebyly dodrženy. Máme tak mezi obrubníkem, který je vysoký, a asfaltem 20 - 100 cm "příkop". Celkově je to špatně provedené a je nutné tam navézt materiál, který by se do tohoto prostoru nasypal. Vůbec je to podivné. Když si uvědomím, jak dobře byla udělána komunikace vedoucí zadem ke sportovní hale, je mi jasné, že to bylo proto, že se v blízkosti nachází Váš objekt.

Starosta       Investice do opravy komunikace v Janáčkově ulici byla v souvislosti s povodněmi, kdy hejtmanka vyhlásila tzv. kalamitní stav. Tyto investice se realizovali až několik měsíců poté a v tzv. zvláštním režimu. Nicméně si místo prohlédneme. Co se týká komunikace ke sportovní hale, tak si osobně myslím, že dobře udělána není, ale je to můj názor...

Občan           Kandidoval jste do funkce na kandidátce TOP 09 jako člen této strany. Jste členem nadále?

Starosta       (váhá, nakonec připouští) Nejsem již členem TOP 09, ani jsem nebyl.  
Pozn.: Zjistili jsme ze životopisu M. Hrušky, že vstoupil do strany TOP 09 v červnu 2010. Kdy tedy nemluvil pravdu? Před volbami nebo nyní?

Občané         Dotazy ke gymnáziu, jeho omezení na čtyřleté a sloučení se  ZŠ.

Starosta       Trvá na svém rozhodnutí o sloučení a připomíná zítřejší mimořádné zastupitelstvo.

Občanka      Zaslechla jsem, že budovu bývalé školky v Horní Kamenici zakoupil nějaký advokát, který v domě buduje byty, údajně pro nepřizpůsobivé občany.

Starosta       Ano, také jsem toto slyšel, nicméně jsem v minulosti zjistil, že tam mělo vzniknout standardní bydlení. Je možné, že se to ale změnilo. Pokusím se zjistit více informací.

Občan           Pane starosto, to ale není možné, aby tam vznikaly byty. Objekt byl zkolaudován jako nebytový prostor a bez účasti stavebního úřadu tak není možné svévolně měnit účel, ke kterému budova slouží. Bohužel na stavebním úřadě se se mnou o tom nechtěli bavit, protože mi prý do toho nic není.

Starosta       Myslím si, že se mýlíte, protože už kdysi měl být objekt zkolaudován s tím, že se v něm nacházely asi 2 bytové jednotky. Pokud je tomu skutečně tak, není potřeba měnit účel. Nicméně to prověřím.

Občan           Těch budov tady ve městě je více a co například takové kino? Má město pro tuto budovu nějaké využití?

Starosta       Ano, víme o tom. Osobně jsem jednal o třech nemovitostech, mezi které patří kromě zmiňované školky ještě bývalé jesle a v Kamenické Nové Vísce také bývalý motorest. Pro jesle jsem měl zájemce a vše se začalo řešit, bohužel majitel se dostal do rozporu se zákonem a před dohodnutím podmínek prodeje nastoupil výkon trestu do vězení. Navíc je vše zkomplikováno exekucí.
Budova bývalého motorestu je již v soukromých rukách a podařilo se mi spojit s majitelem, který zde chce vybudovat jakousi prodejnu hospodářských  krmiv a administrativní prostory.
Co se týká budovy kina, tak kromě toho, že je potřeba věnovat pozornost spíše zevnějšku, je vnitřní část v poměrné solidním stavu. Na budově se však objevila trhlina a toto budeme řešit se statikem. Budovu bychom chtěli využívat. Nabízí se možnost provozovat tam např. studentský klub. Ani varianta dalšího promítání není ztracena. Moderní technologie už nejsou tak cenově nedostupné, staré plátno se dá používat i s novou promítačkou, to jsme si ověřili, i ozvučení je na poměrně dobré úrovni. Podle mých informací by se nová technologie dala pořídit okolo 2 mil. Kč. Levnější variantou by bylo zakoupení i nějakého hodně dobrého projektoru. Problémem jsou však peníze…

Občanka      Provoz v Janáčkově ulici, časté parkování aut na „chodnících“, které jsou od komunikace odděleny pouze vizuálně.

Starosta       Řešíme to, bude se zde měřit rychlost vozidel a na jedné straně pěší komunikace plánujeme instalovat nádoby s květinami, který zde umožní bezpečný pohyb chodců.

 

Občan           Chtěl bych zeptat, jak je to v České Kamenici se školkami. Manželka by nyní měla nastoupit opět do práce, ale máme problém, protože ve školce není místo. Pravděpodobně jediné východisko budeme muset hledat v jiném městě. V této souvislosti mě zajímá, jaká jsou pravidla pro umísťování dětí ve školkách. Mám informaci, že by mohlo docházet i k tomu, že jsou do školky přijaty děti matek, které jsou zároveň doma s jiným dítětem a nebo jsou nezaměstnané.

Starosta       Ano, počet dětí, které jsou naše školky schopny přijmout je nedostačující. Budovy, ve kterých školky fungují nebyly původně pro tento účel vystavěny a tak v mnohých parametrech neodpovídají potřebným pravidlům, takže fungují jen díky uděleným výjimkám. Problém by vyřešilo postavení nové školky, kterou bychom rádi viděli na pozemku vedle horní budovy ZŠ, naproti kinu. Kapacita by měla být cca 150 dětí. Vše bude ale záviset opět na penězích. Pravidla pro umísťování dětí do školek existují a to, co říkáte by se nemělo stávat. Jsem přesvědčen, že pravidla jsou dodržována.

Občan           Zajímalo by mě, jak je to s pozemkem bývalého Milaxu, který byl údajně za minulého vedení města prodán Vám? Mělo tam být vybudováno nějaké hřiště nebo park pro občany. Počítáte s tím vůbec ještě?

Starosta       Ano, ten pozemek jsem koupil s podmínkou, že tam vybuduji jakýsi park. Termín mám do konce příštího roku. Rozhodně to hodlám dodržet.

Občan           Připomínka k velké hlučnosti v centru města ve večerních, zvláště pak nočních hodinách, bez ohledu na den v týdnu. Kamerový systém spí? Při oznámení hluku policii se rušitelé dozvědí, kdo si stěžoval.

Starosta       Městská policie bohužel nemá tolik strážníků, aby fungovala nonstop. Snažíme se pokrýt exponované dny v týdnu s ohledem na nízký počet strážníků. Nicméně toto projednám i  s Policií ČR. Provoz kamerového systému je takový, že přestupky se na něm dohledávají zpětně, ze záznamu a na požadavek.

Občanka      Pochvala městskému koupališti a jeho výzdobě. Je škoda, že nebylo zabráněno vniknutí nečistot při přívalovém dešti a znemožněno další koupání.

Starosta       Abychom eliminovali opakování tohoto jevu, je potřeba investice cca 0,5 mil. Kč. Navíc v době, kdy již bylo koupaliště vyčištěné a napouštělo se, vnikli do objektu vandalové, převrhli truhlíky s květinami do koupaliště a naházeli tam lahve a střepy. Bazén musel být opět vypuštěn, vyčištěn a právě probíhá jeho napouštění. V této souvislosti jsme odmítli zaplatit za služby provozu kamerového systému firmě (pozn. jedná se o soukromou firmu), která systém provozuje. Nebyli totiž schopni dohledat záznam, abychom mohli usvědčit pachatele.

Občanka      Kritika nesouměrné a nefunkční fontány na Náměstí 28. října.

Starosta                  Víme o tom. Byly tam technické problémy. Po jejich vyřešení by fontána opět měla být v provozu.

Občanka      Mokrý pozemek města v ulici Dukelských hrdinů pravidelně podmáčí zahradu přilehlého domu a brání jejímu používání.

Starosta       Starosta si udělal poznámku.

Občanka      V rozpočtu města byla uvedena částka cca 6 mil. Kč na životní prostředí. Na co byly tyto peníze využity? Nezdá se mi, že by se něco zlepšilo v oblasti znečišťování  ovzduší spalováním nevhodných nebo zakázaných paliv.

Starosta       Tyto peníze jsou z různých dotací, které byly určeny pro konkrétní  účely (např.  změna vytápění na ekologičtější apod.). Vím kam tím míříte, bohužel město nemá prostředky k tomu, aby mohlo kontrolovat kdo čím topí, i když je to na první pohled vidět. K tomu má oprávnění, tuším, nějaký hydrometeorologický ústav, který disponuje potřebnými a kalibrovanými přístroji.

 

Hana Lukáčová, Bc. Tomáš Horyna