Komunální volby 2014

JAN BALEJ

 
Narodil jsem se 21.8.1949 v Lužné. V České Kamenici žiji od roku 1966. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu stavební v Děčíně. V tomto oboru jsem pracoval od ukončení vojenské služby.

V roce 1971 jsem se oženil a s manželkou jsme postupně vychovali pět dětí. Od roku 1973 jsem pracoval pro město Česká Kamenice jako stavební technik.

Po revoluci jsem se v roce 1990 stal nejdříve místopředsedou a pak tajemníkem Městského úřadu. Posléze jsem až do svého odchodu do důchodu v roce 2012 zastával místo vedoucího Technického střediska.