Komunální volby 2014

Bc. RŮŽENA MIMROVÁ

 
Narodila jsem se 24. 9. 1981 v Ústí nad Labem a vyrůstala v Novém Oldřichově. V České Kamenici žiji od roku 1992. Vystudovala jsem zde tehdy ještě zdejší sedmileté gymnázium a poté jsem pracovala pro město v Domě kultury, kde jsem se podílela na kulturně-společenském profilu naší krásné České Kamenice. Poté jsem vystudovala na Technické univerzitě v Liberci anglický jazyk a humanitní vědy a v současné době pracuji jako učitelka.

Svobodu a demokracii nevnímám jako samozřejmost, chci se podílet na péči o ně a vážím si výsad, které přináší. Body volebního programu chápu jako závazné. Obecně odmítám a odsuzuji prospěchářské kupčení s voliči projevenou důvěrou v kandidáta, odsuzuji přeběhlictví mezi politickými stranami.

V České Kamenici, stejně jako všude jinde, je ožehavým tématem sociální politika. Sociální politika nemůže vést k tzv. „rovnosti“ v rozdělování dávek a příspěvků, ale k rovnosti v příležitostech, v šancích k uplatnění. Jistě je možné se tímto směrem vydat už na úrovni komunální politiky.

Kliknutím na fotografii otevřete obrázek v původní velikosti.