DOJMY Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ NOVÉHO ZASTUPITELSTVA


V úterý v podvečer se sešlo nově zvolené zastupitelstvo v plném počtu. Ze svého středu zvolilo starostku Ing. Hanu Štejnarovou a místostarostu Ing. Otakara Mareše.
Další místa v radě obsadili E. Kodymová, MUDr. V. Kovtun, M. Šváb.

Dále se volili členové výborů. Návrh na pětičlenné výbory koalice odmítla. Lehčeji se zřejmě kontrolují tříčlenná uskupení…

Finanční výbor má předsedu v M. Šandovi, členy jsou I. Geist a Ing. M. Weis. Zkušeného MUDr. J. Nováka, který je členem zastupitelstva a v tomto výboru několik let pracoval, koalice odmítla. Raději zvolila členy bez zkušeností a pod dohledem Ing. M. Weise zřejmě proto, aby se práce výboru ubírala „správným“ směrem!

Kontrolní výbor dostala opozice – PharmDr. M. Konečný, Ing. V. Marek a I. Šoltys. Uvidíme, zda z jejich zjištění bude zastupitelstvo čerpat, nebo zda závěry tohoto výboru svými 9 hlasy odmítne.

Veškerá hlasování byla veřejná. Návrh na tajné hlasování byl koalicí odmítnut. Bylo to proto, aby si koalice mohla ohlídat, jak její členové hlasují?

Osmičlenná koalice pro toto volební období je ve složení: KSČM (E. Kodymová, J. Tichý), SNK ED (Ing. H. Štejnarová, MUDr. V. Kovtun), ČSSD (Ing. O. Mareš, M. Šanda), ANO 2011 (M. Šváb, M. Soukup). Při všech volbách hlasoval s koalicí P. Rivola (Společně pro město) – městský strážník. Kromě něj jsou placeni z městské pokladny další dva zastupitelé – M. Šváb, M. Soukup. Dá se tedy říci, že z 9 zastupitelů, kteří budou zřejmě i nadále hlasovat spolu, jsou ještě kromě starostky a místostarosty další 3 členové zaměstnanci města (správa lesů a 2x městská policie). 

Bude i zde platit „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“?