Komunální volby 2014

VÁCLAV ŠAFRÁNEK

 
Narodil jsem se 27.10.1973 v České Lípě. V České Kamenici žiji od roku 1983. Vystudoval jsem střední lesnickou školu v Trutnově.

Po studiu jsem pracoval jako lesník.Od roku 2000 jsem živnostník a mým hlavním oborem podnikání je odborná správa lesů u obcí a jiných drobných vlastníků lesů. Dále provádím výškové práce, zejména rizikové kácení dřevin, odborné prořezy a stavební práce ve výškách.

Mým velkým koníčkem je cyklistika, myslivost a včely. Jsem ženatý a mám dvě děti.