VÝROČÍ 2018


1918 - 100 let od vzniku Československa

sto let uplynulo od vzniku samostatného československého státu. A za to naše společné století jsme my Češi a Slováci zažili tolik příběhů, které by měly být stále připomínány. Vše začalo rokem 1918, kdy se naše společné touhy o svrchovaném státě proměnily ve skutečnost a přijali jsme jako našeho prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

1938 - 80 let od přijetí tzv. Mnichovské dohody

Mnichovská dohoda mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území Československa Německu. Byla dojednána 29. září 1938 v Mnichově (ve všech jazykových verzích pak byla podepsána po půlnoci, tj. 30. září 1938). Zástupci čtyř zemí – Neville Chamberlain (Velká Británie), Édouard Daladier (Francie), Adolf Hitler (Německo) a Benito Mussolini (Itálie) – se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit pohraniční území obývané Němci (Sudety) Německu. Zástupci československé strany (Hubert Masařík, Vojtěch Mastný) byli přítomni, ale k jednání samotnému nebyli přizváni. Mnichovská dohoda byla završením činnosti Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a vyvrcholením snah Adolfa Hitlera rozbít demokratické Československo, což bylo jedním z jeho postupných cílů k ovládnutí Evropy.

1948 - 70 let od úplného převzetí moci komunisty

Únorové události roku 1948, provázené vlnami zběsilého státního terorismu let 1948–1953/1955 jako nejvýraznějšího projevu z východu jednostranně vynucované sovětizace, zastavily na dlouho vzestupný vývoj Československa. Skutečnost však není nikdy černobílá: odkaz prvorepublikových avantgard v druhé polovině 20. století byl antitezí tohoto zhoubného vývoje a dal připomenout všem nejsilnějším stránkám české i slovenské národní povahy.

1968 - 50 roků od Pražského jara a následné invaze armád Varšavské smlouvy

Dalším důležitým milníkem, na který můžeme být právem hrdí, je rok 1968 a takzvané pražské jaro, kdy jsme se pokusili vymanit z diktatury, byť tento náš společný pokus byl ukončen okupací (invaze armád Varšavské smlouvy).