JAK DOPADLA PŘEDVOLEBNÍ DEBATA V Č. KAMENICI?


Z iniciativy volební strany Koalice pro Kamenici se konala v pondělí v Domě kultury v České Kamenici předvolební debata. Jejím cílem bylo zkvalitnit předvolební diskuzi v našem městě – umožnit občanům pokládat kandidátům otázky, umožnit jim srovnat jednotlivé strany a jejich osobnosti a přispět ke zvýšení volební účasti.

Kromě České Kamenice se tato debata konala pouze v Rumburku a tak byla svým způsobem jedinečnou příležitostí, jak poznat blíže jednotlivé lídry a osobnosti volebních stran. Spolu s ODS byly přítomny další 4 volební strany. Kromě pořádající volební strany Koalice pro Kamenici přijaly pozvání - volební strana Společně pro město, SNK – ED a ČSSD.

Dle našeho názoru nebylo čeho se bát, pozvané volební strany či sdružení dostaly v předstihu otázky a měly možnost se na jejich zodpovězení připravit. V úvodu měla každá volební strana možnost prezentovat svou vizi toho, jakým směrem by se město mělo rozvíjet. Na základě připravených otázek se občané dozvěděli od jednotlivých volebních stran, čím je Česká Kamenice výjimečná, v čem spatřují její největší problémy a jak je řešit. Nezapomnělo se ani na dotazy přítomných občanů, kteří měli možnost dotázat se přítomných kandidátů, co je zajímá. Občané – naši voliči, v průběhu celého volebního období prohlašovali, že k volbám nemusí chodit, když nakonec ve vedení města usedli zastupitelé, kteří nebyli zvoleni a jedině díky skládáním mandátů těch, kteří se umístili před nimi, mohli zasednout do rozhodujících orgánů města, tj. rady a zastupitelstva. O to více tato diskuze probíhá nyní před volbami. Proto nebylo divu, že se občané přítomných lídrů dotázali, zda situace nebude obdobná. Všechny diskutující strany před voliči slíbili, že se situace nebude opakovat. Debata byla určitě pro přítomné občany přínosná a pomohla nerozhodnutým dojít k názoru, koho zvolit, kdo naše město povede nejlépe. Škoda, že jeden z dotazů občanů nemohl být zodpovězen. Týkal se zjištění, z jakého důvodu se nezúčastnili této předvolební debaty lídři a osobnosti volební strany Ano 2011, Severočeši a KSČM. A tak se každému přítomnému občanu honily hlavou myšlenky:

-       Opovrhují námi?

-       Mají špatné svědomí?

-       Nemají vizi dalšího rozvoje?

-       Nedokáží se přizpůsobit situaci a přijmout pozvání, i když se jim to nezamlouvá?

-       Proč svou neúčast alespoň neomluvili?

O to více je to podivné, když bylo možné u vchodových dveří zahlédnout např. lídra Ano 2011 a současného místostarostu města Martina Hrušku, či lídra Severočechů Ivana Geista. Proč alespoň z tohoto místa nedokázali říci, proč se nechtěli představit? Nechť si voliči udělají úsudek sami. Naše strana zastává názor, že každý volič se může svobodně rozhodnout, komu dát hlas a věříme, že tato předvolební debata přispěla těm, kteří ještě váhali, koho volit.

Zveme tímto srdečně občany k volbám, nezůstávejte doma a přijďte si zvolit ty, kteří Vás budou po další volební období zastupovat a hájit Vaše zájmy.